ROLAND MINNAERT fine art photography

Jeanne LENIERE

Uittreksel uit een recensie in “Ambrozijn 1982”

L'art c'est la science faite chair. (Jean Cocteau)

Roland Minnaert voorstellen kan alleen maar bij benadering.

Voor wie er niet dieper op ingaat zeggen zijn foto’s alleen maar iets “bij benadering”; van de kijker wordt echter verwacht de symboliek te doorgronden, niet stil te staan bij een eerste impressie.

Al is de vrouw het vaak terugkerende gegeven in de fotografie van Roland Minnaert, het is niet zo maar de vrouw; het is evenmin de vrouw als aanlokkelijk wezen of als lustobject.

Wie bij het zien van de foto's van Roland Minnaert onmiddellijk meent te moeten protesteren, als zouden ze de patriarchale, fallocratische visie op de vrouw cultiveren, zal - althans indien er geen vooringenomenheid bestaat – bij nader inzien merken dat deze foto’s de vrouw geen onrecht aandoen. Wel integendeel: ze brengen een nadrukkelijke bevestiging van de identiteit, van de persoonlijkheid van de vrouw. Het zijn geen afbeeldingen van zielloze fotomodellen, maar een - meestal rond een thema – symbolisch en allegorisch verwerken van de eenheid man-vrouw, hetzij van uit een diep-gekwetst-zijn, hetzij van uit een rusteloos verlangen naar de kosmische éénwording.

Meer hierover door de kunstenaar zelf.

Roland Minnaert:

'Kunst moet uit uw binnenste komen, uit uw ziel. Ge kunt niet anders, ge moet dat maken, ge loopt lastig, ge gaat misschien dood als ge het niet doet. En dan gebruikt je een middel.'

Jeanne Leniere:

In de Amerikaanse stijl is fotografie vaak een doel op zichzelf: de foto omwille van de foto, omwille van het grafische, de afbouw van het beeld ...

Al mag dit heel belangrijk zijn, voor Roland Minnaert is fotografie een middel, een communicatief middel dat wel een lastig middel is. Naast de creatieve visie eist fotografie een zo perfect mogelijk vakmanschap.

Als men fotografie bedrijft zoals hij het doet, dan wordt het soms wel moeilijk, omdat hij in het labo veel tussenkomt. Het Agfa-contour procédé en ook de fotolitho zijn geen eenvoudige procédés. Maar... is het ook inhoudelijk een moeilijk middel ?

Roland Minnaert:

'Wanneer ge afhankelijk wordt van een fotomodel wel; dan moet ge dat model of het gebeuren capteren op het moment van de grootste spanning. Maar daarvóór - wat moeilijker is - moet ge aan het model kunnen duidelijk maken waar ge naartoe wilt. Het creëren van foto's met een model gebeurt zowel door de fotograaf als door het model. Ik noem het altijd: de liefde bedrijven doorheen de lens.'

‘L’érotisme est la force qui nous rend capable des chef d’œuvres de l’esprit’