ROLAND MINNAERT fine art photography

Jos G.

Uittreksel uit artikel in LABO Magazine – september 1978

Requiem voor een liefde wordt een juweeltje; twintig foto's over een teloorgegane liefde.

In een woord vooraf schrijft de Vlaamse woordkunstenaar Paul Snoek:

«Ook de liefde wordt begraven. Onder elke grafsteen ligt een lijk gesneuveld in het helse levensgevecht, het tweegevecht van de liefde, dat we allen eens hebben gestreden, beleefd en verloren, met op de lippen nog de wrange nasmaak van de gestolde gloed van het beminnen... ».

En die thematiek werkt Minnaert uit, in heftige, soms wrange, of schokkende en onthutsende beelden. Het wordt een ontroerend geheel, vertrekkend van kleur negatieven die bewerkt worden met Agfacontour, stelt hij een apocalyptisch, surrealistisch epos samen dat in een later stadium in zestig exemplaren en op luxueus papier wordt uitgegeven.

Minnaerts werkstuk wordt enthousiast ontvangen. Het klapstuk komt op de Triënnale van Fribourg, waar het Requiem bekroond wordt met de speciale prijs van de jury.

Verschillende foto-composities van de Antwerpenaar, waaronder de cover-prent van dit nummer, worden als poster op de mark gebracht.

... Tot nog toe zagen alleen gespecialiseerde verzamelaars in foto-boeken à la Minnaert brood. Maar die vrij enge kring zou binnen de kortste keren doorbroken moeten worden. Roland Minnaert verdient tenslotte beter. Zijn kwalitatief hoogstaande producten zijn een uitgebreide belangstelling wel degelijk waard. En daarom moet hij nog niet worden vastgepind op zijn werk Requiem, waaruit volkomen ten onrechte zou kunnen blijken dat de auteur of vrouwen- of levenshater zou zijn.

De globale kunstprestatie van Minnaert zou misschien nog best kunnen worden omschreven als een Requiem voor het Leven, hoe tegenstrijdig die twee begrippen dan ook mogen zijn. Een Requiem omwille van de manier waarop de fotograaf erin slaagt, bijna volkomen afstandelijk, zijn persoonlijke ervaringen in beeld te brengen.

En het Leven... och ja, omdat Minnaert daar ogenschijnlijk dan toch erg veel van houdt.

12-Photocinéma 1978