ROLAND MINNAERT fine art photography

Remi DE CNODDER

In dagblad ‘Het Volk’ september 1977

Galerie Paule Pia

ANTWERPEN. De fotogalerij Paule Pia, Kammenstraat 57 te Antwerpen bestaat thans drie jaar en men heeft er op het gebied van de promotie voor de fotografie zeer verdienstelijk werk geleverd. De steeds toenemende belangstelling voor deze discipline is er oorzaak van dat ook in ons land diverse galerijen uitsluitend tentoonstellingen aan de fotografie wijden. Tot 30 september heeft men in de benedenzaal van de galerij een mooie expositie van recente kleurfoto's van Roland Minnaert georganiseerd. Minnaert is een autodidact die dit jaar voor de eerste maal begonnen is met zijn werk tentoon te stellen .Zopas verscheen van hem ook een album "Requiem voor een Liefde" waarvoor Paul Snoek, Pierre Restany en Peter Nijmeijer inleidingen hebben geschreven en deze bibliofiele publicatie ligt eveneens ter inzage in de expositie.

De recente kleurfoto's van Roland Minnaert releveren diens grote aandacht voor planten en bloemen, waarbij de persoonlijke visie op het detàil, nl. op de beweging van blad en nerven, op het vreemde samenspel van volumen en op het irreële ontstaan door het samenspel van openingen en vervormingen bij planten en vruchten. In deze selectie is ook een keuze opgenomen waarbij stapels visnetten en visgerief als onderwerp werden gekozen. In elk geval Roland Minnaert geeft voldoende blijken van zelfstandigheid door hel gebruik dat hij weet te maken van dat onderdeel welke in het isolement van het vlak een intrinsieke compositie wordt.

MetRemiDeCnodder